Årsrapport

Når dit regnskabsår er slut hjælper vi med at lave din årsrapport og oplysningsskema til SKAT.

Dette gælder kun for enkeltmandsvirksomheder og virksomheder som har fravalgt revisionspligt.

Har vi stået for din bogføring gennem året er priserne pr. skatteår:

PMV & EMV:                             2.000 kr. ex. moms pr. stk.

Holding:                                    2.500 kr. ex. moms pr. stk.

ApS:                                           3.000 kr. ex. moms pr. stk.

Har vi ikke stået for din bogføring gennem året koster din årsrapport 5.000 kr. ex. moms uanset hvilken selskabsform du har.

Hvad er en årsrapport og hvad skal den indeholde?

En årsrapport er en redegørelse for virksomhedens økonomi og fremdrift og består overordnet set af et årsregnskab, en ledelsesberetning og en ledelsespåtegning.

Formålet med årsrapporten er at give information om virksomheden til blandt andre aktionærer, kreditorer, medarbejdere og kunder.

Hvad består den af?

En årsrapport er ét samlet dokument, som består af en række lovpligtige og eventuelt frivillige elementer. Den skal altid indeholde:

  • Virksomhedens årsregnskab, dvs. resultatopgørelsen, balancen og noteoplysninger.
  • Koncernregnskab (hvis virksomheden indgår i en koncern og har pligt til at udarbejde et koncernregnskab).
  • Ledelsesberetning, som fortæller om det foregående år samt forventningerne til det kommende.
  • Ledelsespåtegning, som er ledelsens underskrift på årsrapportens rigtighed (dette er dog ikke et krav, hvis der kun er ét medlem i ledelsen).
  • Eventuel revisionspåtegning.
  • Eventuelle supplerende frivillige beretninger.

Kilde: Virksomhedsguiden

Her finder du information om indberetning af årsrapporter, krav til indhold, frister, afgifter m.m.